Dzesēšanas sistēma

Ja auto ir iedarbināts un ar to ir  uzsākta kustība, bet temperatūras indikators vairs nestrādā kā iepriekšējā dienā. Temperatūra ceļas daudz lēnāk vai neceļas vispār. Iedarbinot auto un uzreiz sākot braukt, tad darba temperatūra tiek sasniegta vidēji 15 min laikā. Protams, šajā laika posmā jau daudz ātrāk jūtam silto gaisu.

Bieža problēma ir dzesēšanas šķidruma noplūde. Šķidruma noplūde var rasties ilgākā laika periodā. Uzpildot auto ar dzesēšanas šķidrumu šo problēmu iespējams novērst. Citos gadījumos noplūde var būt pilnīga, jo ir pārsista kāda no radiatora caurulēm vai radusies cita plaisa, kas rada sistēmas disfunkcija. Auto dzesēšanas problēmas bieži ir novērojamas aukstā laika sezonā.

Dzesēšanas sistēmas uzdevums ir aizvadīt siltumu no motora darba virsmām. Motoram darbojoties, darba takts laikā temperatūra cilindrā var sasniegt pat 2500° C. Tā ir temperatūra, kas tuva dažu motorā izmantoto metālu kušanas temperatūrai, tāpēc šo siltumu nepieciešams aizvadīt no motora degkameras un to aptverošajām detaļām. Dažādu motora mezglu temperatūra var būt atšķirīga Motora darba temperatūra parasti ir robežās no 80 līdz 100 °C.

Motora darba temperatūra nedrīkst pārsniegt ražotāja paredzētās robežās. Ja darba temperatūra nav pieļaujamajās robežās, nenotiek pietiekoši efektīga degvielas izsmidzināšana, palielinās detaļu izdilums un eļļas, degvielas patēriņš. pasliktinās izplūdes gāzu toksiskuma rādītāji.