Restaurācijas darbi

Automašīnu restaurācija ir ilgstošs process, kura rezultātā auto atgūst sākotnējo spožumu. Katra auto restaurācijas process ir unikāls, kurā liela nozīme tiek piešķirta orģinālajām detaļām un auto sākotnējam izskatam.

Restaurācijas process sākas ar detalizētu restaurējamā spēkrata novērtējumu un veicamo darbu uzskaiti. Balstoties uz novērtējumu tiek izstrādāts restaurācijas plāns ar prognozējamām izmaksām un izpildes termiņiem, kas tiek saskaņots ar pasūtītāju.

Tālāk spēkrats tiek pilnībā izjaukts un katra detaļa tiek apstrādāta atsevišķi atgriežot tai sākotnējo izskatu. Pēc daļu atjaunošanas, vai jaunu izgatavošanas tiek veikti krāsošanas, hromēšanas un citi apstrādes darbi. Kā pēdējais posms restaurācijas procesā auto tiek salikt kopā, pārbaudīts un nodots pasūtītājam.