Riepu montāža

Pirms jauno riteņu uzlikšanas, riteņu centra ass un skrūves tiek notīrītas nopūstas ar vara smēri, lai skrūvēšanas vieta nebūtu sausa un tiktu pasargāta no korozijas un berzes rezultātā radījušajiem metāla putekļiem. Meistari riteņus pieskrūvēs ar dinamo metrisko atslēgu, kas pievelk skrūves ar atbilstošu spēku.

Atskrūvējot un pieskrūvējot tiek izmantotas disku specifikai atbilstoši skrūvēšanas uzgaļi. Slepeno skrūvju gadījumā, tās tiek skrūvētas ar īpašu rūpību. Montāža gaitā tiek rūpīgi notīrīta riepu sēdvietā un noņemti vecie balansēšanas atsvari. Melniem diskiem tiek izmantoti melni balansēšanas atsvari. Visā montāžas procesa laikā tiek ievērota rūpība un labākā prakse.

Montāžas laikā tiks pārbaudīti arī gaisa ventiļi, vai tie nav bojāti un vai nenotiek gaisa noplūde. Riepās tiek iepildīts auto ražotāja norādītas gaisa spiediens.